Kennismaking

Via Monte richt zich op ondersteuning van spirituele activiteiten voor bewoners van verpleeghuizen.

Wat betekent Via Monte?

‘Via’ is Italiaans voor weg en ‘monte’ betekent berg. Spirituele tradities spreken over bergen en dalen als beeld voor de hoogte- en dieptepunten van het menselijke leven. Over die hoogte- en dieptepunten loopt de levensweg van de mens. Vooral het laatste gedeelte van die levensweg wordt gekenmerkt door vragen over de zin en betekenis van het leven. Levensvragen komen bij grote veranderingen in het leven op ons pad, zoals bij het kiezen voor een partner, het kopen van een huis, het einde van een loopbaan, zorgen rond kinderen, confrontatie met ziekte, sterven, verhuizen en financiële tegenslagen. In die situaties komt het aan op de kracht van de geest. Hoe kun je als mens mentaal sterk blijven? Met Via Monte organiseert Thomas van der Horst activiteiten voor ouderen met levensvragen als uitgangspunt. Het doel is om gezamenlijk de weg van de spiritualiteit te gaan en de diepere antwoorden vanuit zingeving te verkennen.

Over Thomas van der Horst

Thomas van der Horst (1958) heeft theologie gestudeerd in Kerkrade en in Amsterdam. In 2011 volgt hij de cursus Ouderenadviseur aan de Christelijke Hogeschool te Ede, alsmede drie modules HBO-Ouderenzorg bij het NCOI.
Hij heeft gedurende 30 jaar ruime ervaring opgedaan als docent levensbeschouwing, jongerenpastor en als pastoraal werker op verschillende locaties in Nederland en de laatste jaren vooral als geestelijk verzorger in het verpleeghuis. Momenteel in dienst van Sevagram als geestelijk verzorger voor 9 locaties in de stad Heerlen.